AUREA/SP CR TRASPARENTE

AUREA/SP CR TRASPARENTE

โคมไฟ

1 G9 LED

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

8 Cm

ความสูง

30/130 Cm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

3 In

ความสูง

12/51 In


ดาวน์โหลดเอกสารข้อเท็จจริง