Il Vetro<br />Murano

Il Vetro
Murano

กระตุ้นเมืองเวนิซโรแมนติกเวนิสที่ส่ายไปส่ายในทะเลเวนิซของอนุสาวรีย์ของนักดนตรีของจิตรกรกวีเวนิซของงานฝีมือโบราณทำงานอย่างหนักของชาวเกาะจริงเวนิสหนึ่งตื้นตันใจกับประวัติความเป็นมา จากประเพณีของ


La Luce<br />Cristallo

La Luce
Cristallo

ชีวิตของคนเรานั้นมักจะเปรียบได้ว่ามี “แสงไฟ” โดยแสงไฟแห่งชีวิตของเรานั้นมีความงดงามอยู่เสมอและอยู่กับเราไปทุกที่ไม่ว่าเราจะนั่งทำงานหรือกิจการใดๆ


 Le forme<br />Contract

Le forme
Contract

เรื่องราวของอิตาลี ครอบครัวความรักและความรู้ สามคำนี้แสดงถึงแก่นแท้ของสิ่งที่เราเป็น สิ่งที่ผลักดันให้เราทำงานหนักทุกวันสิ่งที่ทำให้การออกแบบของเราเป็นวัตถุที่มีเอกลักษณ์และไม่เหมือนใคร