AUREA/SG CR TRASPARENTE

AUREA/SG CR TRASPARENTE

โคมไฟ

1 G9 LED

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

8 Cm

ความสูง

40/140 Cm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

3 In

ความสูง

15/55 In


ดาวน์โหลดเอกสารข้อเท็จจริง