AUREA/SM CR TRASPARENTE

AUREA/SM CR TRASPARENTE

โคมไฟ

1 G9 LED

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

8 Cm

ความสูง

35/135 Cm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

3 In

ความสูง

13/53 In


ดาวน์โหลดเอกสารข้อเท็จจริง