AUREA CR TRASPARENTE

AUREA CR TRASPARENTE

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

250 Cm

ความสูง

70/180 Cm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

98 In

ความสูง

27/71 In

ความหนา

150 Cm

ความหนา

59 In


การจำแนกประเภท

AUREA CR TRASPARENTE
ดาวน์โหลดเอกสารข้อเท็จจริง