1019/A11 OL ORO

1019/A11 OL ORO

โคมไฟ

7 E14 max 46W + 4 G9 LED

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

55 Cm

ความสูง

120 Cm

ความหนา

36 Cm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

22 In

ความสูง

47 In

ความหนา

14 In


การจำแนกประเภท

1019/A11 OL ORO
ดาวน์โหลดเอกสารข้อเท็จจริง