1019 OL ORO

1019 OL ORO

โคมไฟ

32 E14 max 46W + 8 G9 LED

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

220 Cm

ความสูง

240 Cm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

87 In

ความสูง

94 In


ดาวน์โหลดเอกสารข้อเท็จจริง