1008/A OL ORO

1008/A OL ORO

โคมไฟ

1 E27 max 116W

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

36 Cm

ความสูง

12 Cm

ความหนา

18 Cm

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

13 In

ความสูง

5 In

ความหนา

7 In


การจำแนกประเภท

1008/A OL ORO
ดาวน์โหลดเอกสารข้อเท็จจริง