ครอบครัวความรักและความรู้ สามคำนี้แสดงถึงแก่นแท้ของสิ่งที่เราเป็นGiovanbattista Ricca